مشخصات کلی

سیدسلمان قاضی عسگر
  • سیدسلمان قاضی عسگر
  • 1356
  • مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان
  • پنجشنبه, 25 فروردین 1401, 10:05

تحصیلات

  • کارشناس مهندسی عمران - عمران
  • کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی - آمایش سرزمین

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
اداره 137 رییس 1401 درحال خدمت
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان 1400 درحال خدمت
کد محتوا 40864

برچسب ها