معرفی و مروری بر فعالیت های منطقه 10 شهرداری اصفهان در سال 1398 (قسمت سوم)

در این بخش با پروژه های جاری منطقه 10 شهرداری اصفهان آشنا میشویمکد محتوا 20349

برچسب ها