26 خرداد 1399 - 22:37
بهارانچی

بهارانچی دهی از دهستان ماربین بخش سده­ شهرستان اصفهان است که در راه اصفهان به نجفآباد قرار­گرفته و با محلات گورتان و لادان هم‌جوار است. آب آن از رودخانه و چاه تأمین می‌شود (فرهنگ جغرافیایی ارتش، 1328: 10/42) و در گذشته، از 72 سهم آب مادی خلیل (معروف به مادی سهم) 2 سهم برمی­ داشت (جابر انصاری، 1378: 422).

بهارانچی دهی از دهستان ماربین بخش سده­ شهرستان اصفهان است که در راه اصفهان به نجفآباد قرار­گرفته و با محلات گورتان و لادان هم‌جوار است. آب آن از رودخانه و چاه تأمین می‌شود (فرهنگ جغرافیایی ارتش، 1328: 10/42) و در گذشته، از 72 سهم آب مادی خلیل (معروف به مادی سهم) 2 سهم برمی­ داشت (جابر انصاری، 1378: 422).

واژه­ های بهار و بهاران و بهارستان، به علت موسیقی واژه و معنای دلاویز آن به گوش ایرانیان خوشایند است و لذا این کلمه و ترکیبات آن، همچون بهار، نوبهار، بهارستان و بهارانچی و امثال آنها در تسمیه­ دیه­ ها و روستاها رواج دارد (مهریار،13:1382).

مسجد امام سجاد (ع) که علمای بزرگواری چون حاج آقا کفعمی و حاج آقا مصطفی بهشتی ­نژاد در آن امامت جماعت بودند، در این محل قراردارد.

 

منبع: رصدخانه فرهنگي اجتماعي اصفهان. (1395). شناسنامه فرهنگي اجتماعي محلات شهر اصفهان، فاز اول. اصفهان: انتشارات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان.کد محتوا 12186

برچسب ها