26 خرداد 1399 - 22:35
کوهانستان

كوهان يك واژه­ مركب دلفريب و زيباست و مورد پسند و از اين جهت بر روي ديه ­هاي متعدد نهاده شده ­است. محل موردنظر از بلوك ماربين محسوب مي ­شود. و از نام آن، مردمِ محل يك صحراي بزرگ بيشتر اراده نمي ­شود. از لحاظ واژه ­شناسي ازاجزاء (كِ+ او+ ه+ ان) تشكيل شده ­است.(ك) مخفف كي به معني كهريز و قنات است. (او) به معناي آب.(ه ) حرفي است كه جهت سهولت تلفظ واژه بدان افزوده مي ­شود.(ان) در معناي كثرت و نسبت به­ كار مي ­رود. لذا اين لغت (كه او) به انضمام پسوند نام ديه است. يعني محلي كه به (كه آب ) منسوب است و (كه یا قنات) آن آب بسياردارد (مهریار،652:1381).

كوهان يك واژه­ مركب دلفريب و زيباست و مورد پسند و از اين جهت بر روي ديه ­هاي متعدد نهاده شده ­است. محل موردنظر از بلوك ماربين محسوب مي ­شود. و از نام آن، مردمِ محل يك صحراي بزرگ بيشتر اراده نمي ­شود. از لحاظ واژه ­شناسي ازاجزاء (كِ+ او+ ه+ ان) تشكيل شده ­است.(ك) مخفف كي به معني كهريز و قنات است. (او) به معناي آب.(ه ) حرفي است كه جهت سهولت تلفظ واژه بدان افزوده مي ­شود.(ان) در معناي كثرت و نسبت به­ كار مي ­رود. لذا اين لغت (كه او) به انضمام پسوند نام ديه است. يعني محلي كه به (كه آب ) منسوب است و (كه یا قنات) آن آب بسياردارد (مهریار،652:1381).

از لحاظ مكاني نيز در مسير راه اصفهان ـ نجف­ آباد قراردارد. اين محل مجاور با محلات گورتان، جون و بهارانچي مي­ باشد. اين محل در قديم قبرستاني داشته كه متأسفانه امروز كاملاً از بين رفته است. يكي از مساجد مهم در اين محل، مسجد چهارده معصوم (عليهم­السلام) است كه علماي بزرگي همچون عالم فاضل حاج محمد حسين كوهاني، شيخ محمد جواد اصولي و حاج شيخ عباس شاه­سنايي درآن امام جماعت بوده ­اند.

 ظاهراً بنای این محله به دوره­ صفویه می ­رسد که محل عبور و مرور عشایر بوده ­است. سنگ قبور کشف­ شده دراین محل به چهار صد سال قبل می­ رسد. در وجه­ تسمیه­ این محل گویند که مکان عبور کاروان­ هایی از اصفهان به سمت غرب به­ خصوص کربلا و نجف بوده که با شتر می­ رفتند و چون از این محل همیشه کوهان شترها دیده ­می­ شد به همین جهت به این نام معروف است (هفته­نامه هم­محله- شهریور85-شماره­ی چهار)

طبق طومار شیخ بهایی كوهانستان ازهفتاد سهم آب مادي خليل (معروف به مادي سهم) مقدار سه سهم آب بر مي­ دارد.(جابر انصاری،433:1378)

 

منبع: رصدخانه فرهنگي اجتماعي اصفهان. (1395). شناسنامه فرهنگي اجتماعي محلات شهر اصفهان، فاز اول. اصفهان: انتشارات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان.کد محتوا 12183

برچسب ها