08 تیر 1400 - 09:59
جشنواره استعداديابي

آیین نامه شرکت در جشنواره استعدادیابی کودک و نوجوان(۴تا۱۶ سال) تابستان ۱۴۰۰ توجه: قبل از شروع به مدت ۱۵ ثانیه نام و نام خانوادگی سال تولد و شماره تماس قابل دسترس را با صدای  واضح ورسا اعلام فرمایید بخش اول   قصه گویی ۱/شرکت کنندگان ادبیات کهن(شاهنامه.مثنوی.کلیله و دمنه و داستانهای عامیانه) را انتخاب کنند. ۲/در هنگام اجرا به لحن گفتار.زبان بدن.تسلط روی متن داستان و...داشته باشند ۳/مدت زمان اجرا ۳تا ۵ دقیقه میباشد . ۴/تصویربرداری واضح انجام شود بخش دوم   گویندگی ۱/متن گویندگی یا اجرا آزاد میباشد ۲/مدت زمان حداکثر ۳ دقیقه باشد ۳/اجرا بصورت سخنرانی نباشد. ۴/تصویر و صدا واضح باشد بخش سوم   نویسندگی ۱•مدرسه آنلاین بصورت خاطره نویسی و داستان کوتاه تعداد کلمات بین ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ ۲•در همسایگی معرفی آثار تاریخی و طبیعت منطقه ۹ شهرداری اصفهان بصورت داستان کوتاه و خاطره نویسی یا معرفی..تعداد کلمات بین ۳۰۰تا ۱۰۰۰ نوشته راعکس انداخته به شماره دبیرخانه ارسال فرمایید. در آخر داستان نام و نام خانوادگی سال تولد و شماره تماس در دسترس یادداشت فرمایید برای ارسال آثار  خودباشماره۰۹۹۱۰۱۶۱۰۵۱ و برای کسب اطلاعات بیشتربا شماره8- 37661946کد محتوا 35059

برچسب ها