سال جهش تولید
  • 1399-03-26 22:30
  • كد محتوا:12178
آزادان

آزادان دیه ­ای است که در حال حاضر بسیار به شهر اصفهان نزدیک است و در سمت غرب شهر اصفهان به فاصله ای کمتر از یک تا دو کیلومتر قراردارد و چون در حال حاضر شهر اصفهان از هر سو در حال توسعه است بسیاری از دیه ­های نزدیک خود، از جمله آزادان را بلعیده است. دیه آزادان در گذشته جزو بخش ماربین وشاید مربوط به قبل از اسلام بوده است.

باید توجه داشت که در اصفهان سه محل به اسم آزادان نامیده می ­شود. آبادتر از آن­ها همین آزادان است که به شهر اصفهان نزدیک است. به آزادان رجال و بزرگان بسیار معروف منسوب بوده که در کتاب ذکر اخبار اصفهان حافظ ابونعیم نام آن­ ها آمده است.

 

منبع: رصدخانه فرهنگي اجتماعي اصفهان. (1395). شناسنامه فرهنگي اجتماعي محلات شهر اصفهان، فاز اول. اصفهان: انتشارات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان.