سال جهش تولید

جاوان دیه­ ای در غرب اصفهان و بسیار نزدیک به شهر بود. این دیه، قبلاً جزء دیه­ های ماربین بود ولی اکنون آن را جزء شهر حساب می‌کنند. اگر دو کیلومتر رو به غرب از سه­راه کهن­دژ دور شویم، در دو سوی شاهراه، املاک این دیه را می‌بینیم. جاوان در اصل «جا+ او+ ان» است. جا صورتی از زا از ریشه­ زایش است (مثل دیه زازران) و صورت دیگری است از زه. جزء دوم، تخفیف ­یافته­ کلمه­ آو و جزء سوم، آن پسوند کثرت و نسبت است. یعنی جاآوان معادل زاآوان، جایی است که به آب زایشی و زاینده منسوب است.

1399-03-26 22:38