راه های ارتباطی ما
  • اصفهان، خيابان ميرزا طاهراول، ميدان شهيدسردارمهدي نصر
  • ۳۷۷۱۷۰۵۴ , ۳۷۷۱۹۱۵۶
  • ۳۷۷۱۰۴۱۰

شهرداري منطقه 9 با مساحت 23 كيلومترمربع، از سمت شمال به خيابان شهيد آيت ا… اشرفي اصفهاني، از جنوب به ناژوان - حاشيه زاينده‌رود، از شرق به بزرگراه شهيد خرازي و از غرب به خیابان آتشگاه -کوچه چهارده معصوم - محله جروکان تاشهید غفاری و خیابان اشرفی اصفهانی محدود می شود.

: 75,168 نفر
: 1,054 هکتار
: 170 هکتار
: 1,328,837 مترمربع

اخبار

نقشه منطقه نه