سال جهش تولید
راه های ارتباطی ما
 • اصفهان، خيابان ميرزا طاهراول، ميدان شهيدسردارمهدي نصر
 • ۳۷۷۱۷۰۵۴ - ۳۷۷۱۹۱۵۶
 • ۳۷۷۱۰۴۱۰
 • روز جهاني كودك
  روز جهاني كودك
 • رونمايي از پاتوق هاي تجربه منطقه 9 شهرداري اصفهان
  رونمايي از پاتوق هاي تجربه منطقه 9 شهرداري اصفهان
 • ناژوان
  ناژوان
 • روز جهانی کودک
  روز جهانی کودک

شهرداري منطقه 9 با مساحت 23 كيلومترمربع، از سمت شمال به خيابان شهيد آيت ا… اشرفي اصفهاني، از جنوب به ناژوان - حاشيه زاينده‌رود، از شرق به بزرگراه شهيد خرازي و از غرب به خیابان آتشگاه -کوچه چهارده معصوم - محله جروکان تاشهید غفاری و خیابان اشرفی اصفهانی محدود می شود.

: 75,168 نفر
: 1,054 هکتار
: 170 هکتار
: 1,328,837 هکتار
 • شنبه
 • یک‌شنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج‌شنبه
 • جمعه
شنبه, 10 آبان 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
یکشنبه, 11 آبان 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
دوشنبه, 12 آبان 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
سه شنبه, 13 آبان 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
چهارشنبه, 14 آبان 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
پنجشنبه, 15 آبان 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
جمعه, 16 آبان 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
نقشه منطقه نه