سال جهش تولید
راه های ارتباطی ما
 • اصفهان، خيابان ميرزا طاهراول، ميدان شهيدسردارمهدي نصر
 • ۳۷۷۱۷۰۵۴ - ۳۷۷۱۹۱۵۶
 • ۳۷۷۱۰۴۱۰
 • منطقه 9
  منطقه 9

شهرداري منطقه 9 با مساحت 23 كيلومترمربع، از سمت شمال به خيابان شهيد آيت ا… اشرفي اصفهاني، از جنوب به ناژوان - حاشيه زاينده‌رود، از شرق به بزرگراه شهيد خرازي و از غرب به خیابان آتشگاه -کوچه چهارده معصوم - محله جروکان تاشهید غفاری و خیابان اشرفی اصفهانی محدود می شود.

: 75,168 نفر
: 1,054 هکتار
: 170 هکتار
: 1,328,837 مترمربع
 • شنبه
 • یک‌شنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج‌شنبه
 • جمعه
شنبه, 18 مرداد 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
یکشنبه, 19 مرداد 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
دوشنبه, 20 مرداد 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
سه شنبه, 21 مرداد 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
چهارشنبه, 22 مرداد 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
پنجشنبه, 23 مرداد 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
جمعه, 24 مرداد 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
نقشه منطقه نه